Gjord i Skandinavien, för Europa

IT Trust-compliance-programvara är ursprungligen utvecklad för att möjliggöra att ledande organisationer i Europa uppfyller kraven i EU: s ePrivacy direktiv.

Programvaran har varit allmänt och framgångsrikt införd i Skandinavien sedan 2012 och är nu tillgängligt över hela världen och tillhandahåller en mjukvarulösning som gör det möjligt för webbplatsägare att uppfylla sina lagliga skyldigheter avseende användningen av personuppgifter, enligt vad som krävs i den kommande dataskyddsförordning (GDPR) och ePrivacy Regulation.
.

ÅR
+
SPRÅK
K+
WEBPLATSER
M+
ANVÂNDARE
Oreste Maspes ITTrust

“Vårt mål är att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt, för din webbplats, att uppnå GDPR och ePrivacy-överensstämmelse”

Oreste Maspes, COO, IT Trust

GDPR-överensstämmelse

Enligt GDPR innehåller personuppgifter nu all information som gör det möjligt att identifiera en enskild person, antingen direkt eller indirekt. Det innebär att information som erhålls från en webbplatskaka eller annan spårare som är unikt kopplad till en individ och kan identifiera den personen, är klassad som personuppgifter. Viktigt är att uppgifterna fortfarande betraktas som personuppgifter, även om de är anonymiserade, om det är möjligt att identifiera individen genom "reverse engineering" -tekniker.
Som webbplatsägare kräver GDPR-föreskrifterna att du tillhandahåller samma skyddsnivå för information som erhålls från kakor och trackers som för personuppgifter som namn, adress, personnummer och bankuppgifter.

NB. Informationen på denna webbplats är inte avsedd som juridisk rådgivning och bör inte tolkas som sådan. Om du är föremål för GDPR och ePrivacy-efterlevnad, rekommenderar vi dig att söka förtydligande och råd från en kvalificerad juridisk rådgivare.

Vad gör IT-Trust till compliance-programvaran att lita på?

We find more tracking technologies than almost anyone else - approximately 33% more than many of our competitors

We scan your entire website every month to keep you fully up to date on changes to tracking technologies (on average, at least 30% tracking technologies change each month, so IT Trust’s monthly reports are highly valuable)

Monthly scans include scanning of all of your sub-pages and pages hidden behind login

In accordance with the GDPR, IT Trust ensures that no tracking technologies are activated without prior consent - most other compliance software does not do this

IT Trust logs all user consents and keep them stored safely and securely in an encrypted environment

With IT Trust, withdrawal of consent is as easy as giving consent, in accordance with GDPR requirements

Hör av dig eller ordna en gratis provperiod

Kontakta oss

Om du vill prova på IT Trust eller vill ha mer information, fyll i formuläret nedan. Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

När du vill ha ett samtal frågar vi bara om ditt mail så vi har möjlighet att kontakta dig om vi har problem med att nå dig via telefon.
Denna blankett samlar in personuppgifter som är relevanta för de alternativ du har valt så vårt supportteam kan kontakta dig och svara på din för frågan. Se vår sekretesspolicy för hur vi skyddar och behandlar dina inlämnade uppgifter