GDPR och ePrivacy
Konsekvenserna för dig och din webbplats

Den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR) och ePrivacy Regulation (EPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Dessa två nya EU-bestämmelser är avsedda att bättre skydda personuppgifter och privatliv för EU-personer. De gäller för alla webbplatsägare med kunder som är bosatta i något av EU-länderna.

GDPR och ePR syftar till att ta itu med problem kring användningen och integriteten av personuppgifter online genom att öka individernas rättigheter, ge individer större kontroll över användningen av deras personuppgifter och förväntar sig att företag, organisationer och webbplatsägare följer stränga krav. De nya reglerna innebär att det inte längre är nödvändigt att förstå och följa de olika sekretesslagarna i 28 olika EU-länder. Nu finns det bara en uppsättning bestämmelser som omfattar alla medlemsstater.

 

Vad är definitionen av personuppgifter?

Enligt de nya reglerna är personuppgifter all information som kan användas för att identifiera en unik individ. På nätet kan detta innehålla information som genereras av cookies och andra trackers (inklusive information som genereras av inbäddade tredjepartstjänster som Google eller Facebook), samt en persons egna IP-adress. Webbplatsägare måste tillhandahålla samma skyddsnivå för denna information som för namn, adress, bankuppgifter och personnummer. Kritiskt, även om anonymiserad, klassificeras denna information fortfarande som personuppgifter om individen kan identifieras genom "reverse engineering" -metoder.

 

Vad är kraven för webbplatsägare?

Kraven är många och kan inte dokumenteras i sin helhet på denna webbplats. Som webbplatsägare måste du dock:

  • vara fullständigt medveten om all spårteknik på din webbplats/er och dess syfte
  • få användarens samtycke innan någon databehandling äger rum
  • registrera bevis för samtycke
  • se till att din webbplats erbjuder möjlighet att återkalla samtycke
  • veta vilka data din webbplats delar med tredje part och var, globalt, data skickas

 

Vad händer om min webbplats inte efterlever regelverket?

Det finns stora böter för bristande efterlevnad. Företagen kan böta 4% av sin globala omsättning eller upp till 20 miljoner euro, beroende på vilket som är störst.

Ta kontakt för att få reda på hur IT Trust hjälper
din webbplats att vara GDPR/ePrivacy compliant

Kontakta oss

Om du vill prova på IT Trust eller vill ha mer information, fyll i formuläret nedan. Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

När du vill ha ett samtal frågar vi bara om ditt mail så vi har möjlighet att kontakta dig om vi har problem med att nå dig via telefon.
Denna blankett samlar in personuppgifter som är relevanta för de alternativ du har valt så vårt supportteam kan kontakta dig och svara på din för frågan. Se vår sekretesspolicy för hur vi skyddar och behandlar dina inlämnade uppgifter